Tag: Đội hạt giống sẽ có lợi thế của “khách đầu tiên và máy thứ hai” trong vòng chung kết 1/ 8. Đội của cùng một quốc gia sẽ tránh khỏi trong vòng cuối 1/ 8. Thêm nữa