Tag: một cầu thủ ở Greater Paris đã được giảm nhẹ và nói rằng đây s ẽ là lần cuối cùng để trở thành đối thủ với Messi..