Tag: Ronaldo sẽ già 38. Nếu anh ta không thể nhận giải bóng vàng ở Manchester United trong hai năm qua