Tag: t ôi e rằng Ronaldo sẽ không trở thành giải thưởng thứ sáu của quả bóng vàng trong sự nghiệp của anh ta. Vì thế