Tag: Thành thật Madrid vẫn còn phải dựa vào ông ta vào thời điểm nguy kịch!Vua của bàn thắng ở La Liga.