Tag: và đội Bernard không được bảo vệ dẫn đầu mục tiêu từ tầm gần